Spring naar de inhoud

Naar school kom je om te leren, op zoveel mogelijk verschillende vlakken. Leren om kennis en vaardigheden te verwerven, leren initiatief nemen, de eigen leervragen onderzoeken, leren samen werken en leren samen leven. Leren om van de wereld om je heen een aangename, warme en boeiende plek te maken. Met een sterk team werken wij voor zo’n krachtige school!