Spring naar de inhoud

ONZE IDEALE DAG IN DE KLEINE IBIS

ZO ZIET DE VOORMIDDAG ER UIT

Welkom, allemaal! We starten ‘s ochtends in de kring. We overlopen de dagplanning. We vertellen onze plannen, de leerkracht die van haar/hem.

Aan de slag met de plannen van de dag: het eigen plan.

We komen met heel wat ideeën en plannen naar school. Daaraan kunnen we werken.

Aan de slag met de plannen van de dag: het plan van de leerkracht.

Onze leerkracht heeft ook heel wat plannen. Zij/hij is er een krak in om te plannen te bedenken met de zaken die wij boeiend vinden. Hij/zij zorgt ervoor dat we alles leren dat we moeten leren. En meer…

Aan de slag met de plannen van de dag: het plan van de klas.
 
Er zijn ideeën die zo leven in de klas, dat we er een groot klasonderzoek mee uitwerken. Allemaal samen bedenken we wat we willen weten, doen, maken … En dan gaan we aan de slag!

Kringmomenten

Als onze werkmomenten eindigen, komen we samen in de kring. We presenteren, vatten samen, stellen vragen … We zetten vast wat we willen weten en wat we moeten leren. We spreken en luisteren veel. We ontwikkelen onze taal.

La part du maître!

Onze leerkracht zorgt ervoor dat we alles leren wat het leerplan voorschrijft. De ontwikkelingsdoelen en de leerplannen zijn de leidraad bij het uitwerken van de activiteiten.

ZO ZIET DE NAMIDDAG ER UIT

Vrije werktijd

We werken samen met onze vriendjes aan allerlei plannen in de verschillende hoeken van onze klas. We zoeken zelf ideeën, materialen en werken ze zelf uit. Onze leerkracht werkt mee in de verschillende hoeken. Hij/zij begeleidt ons in het samen leren, samen spelen, samen leven. Zo worden we een hechte groep, die groeit in zelfstandig leren en initiatief nemen.

Vrije werktijd

We werken samen met onze vriendjes aan allerlei plannen in de verschillende hoeken van onze klas. We zoeken zelf ideeën, materialen en werken ze zelf uit. Onze leerkracht werkt mee in de verschillende hoeken. Hij/zij begeleidt ons in het samen leren, samen spelen, samen leven. Zo worden we een hechte groep, die groeit in zelfstandig leren en initiatief nemen.

De afsluitkring

We eindigen samen onze dag. We vertellen wat we deden, we leggen al enkele plannen vast voor ons verslag. We denken al na over morgen. We wuiven elkaar uit! Tot morgen!