ONZE IDEALE DAG IN DE GROTE IBIS

ZO ZIET DE VOORMIDDAG ER UIT

Het leeskwartier is de start van de dag. Lekker lezen in boeken die ons boeien. Genieten van lezen, beter lezen.

In de onthaalronde ontmoeten we elkaar: we vertellen hoe we ons voelen, zo kunnen we rekening houden met elkaar.

Samen met de leerkracht maken we plannen voor de dag.

De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerstof die gezien moet worden aan bod komt. Dat is in de woorden van Freinet “La part du maître”. De leerkracht verzorgt instructie voor alle lessen waarvoor dit nodig is. 

Kinderen werken tijdens de stille werktijd zelfstandig aan een reeks van taken. De kinderen groeien in het zelf plannen: jonge kinderen volgen het schema van de leerkracht. 

In de stille werktijd werken we aan opdrachten voor wiskunde, Nederlands, Frans (L5 + L6). 

Met de leeftijd groeien ook de planningsvaardigheden. Tijdens de stille werktijd leren de kinderen om het werk steeds meer zelf te organiseren.

Gedurende de dag koppelen we wat we leren aan elkaar terug, we presenteren ons werk aan elkaar, we overlopen …. Kringmomenten zorgen ervoor dat we leren van elkaar, kunnen zorgen voor elkaar, verantwoordelijkheid leren opnemen.

ZO ZIET DE NAMIDDAG ER UIT

Onze leerkrachten maken een bewuste keuze tussen duo-werk, leertijd en onderzoek. De werkvormen wisselen elkaar af, naargelang wat er leeft in de klas.

Tijdens duo-werk werken we per 2 aan taken die we planden voor de klas. We verwerken de leerstof op een actieve manier. Allerlei onderwerpen kunnen aan bod komen. We brengen verslag uit in de kring. Wat we leren, zetten we vast. 

In de leertijd gaan we aan de slag met een onderzoeksvraag die we zelf stellen: wat willen graag weten, maken, onderzoeken, uitwerken … Hiervoor krijgen we een afgebakende periode de tijd. Nadien presenteren we ons werk. We bekijken steeds hoe ons werk iets kan betekenen voor het samen leren en samen leven van de klas.

Tijdens onderzoek werken we met de hele klas aan een thema dat ons boeit, of dat door de leerkracht op het programma is gezet.

Tijdens onderzoek kijken we breed: verschillende domeinen zoals natuur, tijd, ruimte, techniek komen erin aan bod. Zo zijn we zeker van een rijke, inspirerende leerervaring.

We nodigen mensen uit in de klas, zoeken op, we koppelen uitstappen aan onderzoek, verwerken en presenteren wat we leerden.

De dag samen afsluiten is net zo belangrijk als de dag samen starten. Hoe is de dag verlopen, wat hebben we geleerd, wat hebben we nodig om morgen verder te gaan? De afsluitronde is een onmisbaar onderdeel van onze dag. We maken een kort verslag op maat van de klas.

EN OOK DIT ZIT IN HET PROGRAMMA

We sporten graag! L.O. is een vast onderdeel van het weekprogramma. En niet alleen tijdens de sportles zetten we in op beweging: onze speelplaats is uitdagend en tijdens de ‘glijdende’ namiddagspeeltijd spelen we graag een spel met de hele klas.

We richten seizoensateliers in. Dan werken we één namiddag lang klasdoorbrekend, met leerkrachten, ouders of andere begeleiders in groepjes aan uitdagende opdrachten. Deze kunnen muzisch zijn, maar ook een natuurwandeling, een zoektocht, een sportles, koken, … kunnen aan bod komen.